Skonsolidowane sprawozdania finansowe ARCHIWUM za lata 2012-2016

2012

 1. Grupa IMS 2012 List Prezesa
 2. Grupa IMS 2012 opinia i raport audytora
 3. Grupa IMS 2012 oświadczenia
 4. Grupa IMS 2012 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 5. Grupa IMS 2012 sprawozdanie z działalności Zarządu
   

2013

 1. Grupa IMS 2013 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2013 opinia audytora
 3. Grupa IMS 2013 raport audytora
 4. Grupa IMS 2013 oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowe
 5. Grupa IMS 2013 oświadczenie w sprawie wyboru audytora
 6. Grupa IMS 2013 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 7. Grupa IMS 2013 sprawozdanie z działalności Zarządu
   

2014

 1. Grupa IMS 2014 List Prezesa Zarzadu
 2. Grupa IMS 2014 opinia audytora
 3. Grupa IMS 2014 raport audytora cz. I
 4. Grupa IMS 2014 raport audytora cz. II
 5. Grupa IMS 2014 oświadczenie w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania finansowego
 6. Grupa IMS 2014 oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu oprawnionego do badania sprawozdan finansowych
 7. Grupa IMS 2014 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 8. Grupa IMS 2014 sprawozdanie z dzialalności Zarządu


2015

 1. Grupa IMS 2015 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2015 opinia i raport audytora
 3. Grupa IMS 2015 oświadczenia Zarządu
 4. Grupa IMS 2015 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 5. Grupa IMS 2015 sprawozdanie z działalności Zarzadu


2016

 1. Grupa IMS 2016 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2016 opinia i raport audytora
 3. Grupa IMS 2016 oświadczenie Zarządu
 4. Grupa IMS 2016 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 5. Grupa IMS 2016 sprawozdanie z działalności Zarządu